Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Poziom wód gruntowych

Poziom wód gruntowych. W szklarniach, w których przewi­duje się upraw- roślin w gruncie, poziom wody gruntowej nie powinien wczesną wiosną przekraczać Im.

Źródło wody. Podstawowym elementem decydującym o bu­dowie obiektu szklarniowego na określonym terenie jest możli­wość, uzyskania wystarczającej ilości wody odpowiedniej jako­ści. Do produkcji roślin szklarniowych potrzeba na 1 m2 po­wierzchni użytkowej pod okryciem {pod szkłem i pod folią) 1-2 1 wody na dobę, przy czym musi ona być dostarczona do szklarni w ciągu 4—5 godzin rannych. Nawadnianie w godzi­nach popołudniowych nie jest wskazane, ponieważ powoduje zbyt wysoką wilgotność powierzchni gleby i powietrza nocą, co sprzyja zakażeniu roślin przez grzyby chorobotwórcze. A za­tem wydajność źródła wody powinna być tak duża, aby był możliwy pobór wody do nawadniania w ilości 3 1 na godzinę (h) na 1 m2 powierzchni użytkowej szkłami Przykład: wydajność źródła wody dla obiektu o po­wierzchni użytkowej 1 ha szklarni oraz 1 ha tuneli foliowych powinna wynosić na godzinę