Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Odległość od źródeł zaopatrzenia w paliwo i inne środki produkcji

Obciążenie kosztami produkcji jednostki wyprodu­kowanych warzyw czy kwiatów będzie tym wyższe, im dalej obiekt szklarniowy położony będzie od źródeł zaopatrzenia w podstawowe materiały, do produkcji, a przede wszystkim w paliwo, .

Na każdy 1 m2 szklarni trzeba przywieźć rocznie 160—200 kg paliw stałych w zależności od uprawianych roślin, wartości ka­lorycznej paliw i rejonu kraju. W przypadku paliw płynnych ilości te są prawie o połowę niższe.

Trzeba tu uwzględniać nie tylko bezwzględne obciążenia produkcji kosztami transportu, lecz również tzw. społeczny koszt tego transportu, ponieważ na większość materiałów uży­wanych do produkcji ustalane są jednakowe, ceny zbytu nieza­leżnie od tego, gdzie znajduje się punkt zaopatrzenia (np. ceny na nawozy mineralne, środki ochrony roślin, a nawet paliwo), podczas gdy rzeczywiste koszty transportu zależą od odległości źródła zaopatrzenia,

Komunikacja. Czynnikiem wpływającym na koszty eksploa­tacji obiektu szklarniowego jest także odległość od bocznicy kolejowej oraz od kołowych dróg komunikacyjnych.