format.lublin.pl Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/ donkwiat.pl donkwiat
A A A

Odległość od rynków zbytu

Duże znaczenie, szczególnie dla małych obiektów szklarniowych, ma ich położenie w stosunku do rynku zbytu. Gdy obiekt szklarniowy jest położony w bez­pośrednim sąsiedztwie miasta, które odbiera jego produkcją, wówczas zarówno koszty transportu, jak i związane z nim stra­ty są niższe, a ponadto jakość produktów trafiających do kon­sumenta może być wyższa.

To jednak, co zostało powiedziane wyżej, może stać . sprzeczności z założeniem, że produkcję szklarniową trzeba lo­kalizować w tych rejonach kraju, w których warunki klima­tyczne najbardziej jej sprzyjają.

Trzeba więc zawsze przeprowadzić kalkulację, co lepiej się opłaci, czy uzyskiwać większą produkcję przy mniejszych na­kładach i liczyć się z koniecznością transportu produktów do odległych rynków zbytu, czy lokalizować obiekt blisko rynku zbytu, mimo że warunki dla produkcji mogą być gorsze, a więc i uzyska się niższe wydajności.

Odległość rynku zbytu od centrum produkcji szklarniowej nie powinna jednak stanowić problemu, jeżeli sprawy obrotu szklarniowymi produktami ogrodniczymi zostaną postawione na odpowiednim poziomie.